Cenovnik ski opreme (konaci)

Broj dana I kategorija komplet II kategorija komplet III kategorija komplet Deciji komplet I kategorija Skije II kategorija Skije III kategorija Skije Decije Skije Cipele Odrasli Decije cipele
1 1200 1400 1600 800 1000 1200 1400 600 500 300
2 2200 2600 3000 1500 1800 2200 2600 1000 800 500
3 3000 3800 4200 2000 2600 3000 3800 1500 1200 700
4 3800 4800 5200 2500 3300 3800 4800 1900 1500 900
5 4600 5800 6200 3000 4000 4600 5800 2300 1800 1100
6 5400 6800 7200 3500 4700 5400 6800 2700 2100 1300
7 6200 7800 8200 4000 5400 6200 7800 3100 2300 1500
Translate »